Taş Mektep

Taş Mektep’in eski taşları güneşle vedalaşırken  

“anlarda”